| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Bolimów

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Energetyka Bolimów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "f" i "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Bolimów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Energetyka Bolimów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka zostanie utworzona na czas nieokreślony.

3. Siedzibą Spółki będzie miejscowość Bolimów.

4. Przedmiotem działania Spółki będzie:

1) 35.11. Z Wytwarzanie energii elektrycznej;

2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;

3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;

4) 35.14. Z Handel energią elektryczną;

5) 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;

6) 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;

7) 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.

5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i zostanie on pokryty w całości z majątku Gminy Bolimów w formie wkładu pieniężnego (gotówki) w kwocie 30.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolimów.

§ 3. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolimów.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Łukawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »