| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/162/13 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zm.: 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz. 153.) oraz art.17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich, Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 4;

b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Orzechowie, Orzechów 2.

2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w pkt.1 :

a) Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich obejmuje miejscowości: Kobiele Wielkie, Kajetanówka, Celina, Tomaszów, Cieszątki Ujazdówek, Kobiele Małe, Kobiele Małe-Kolonia, Olszynki, Hucisko Małokobielskie, Bukienka, Karsy, Katarzynów, Zrąbiec, Dudki, Świerczyny, Huta Drewniana, Huta Drewniana-Kolonia, Wymysłów, Gorgoń, Jachimowizna, Jagodnik, Wola Rożkowa, Stary Widok, Nowy Widok, Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Hucisko Przybyszowskie, Przyborów, Łazy.

b) Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Orzechowie obejmuje miejscowości: Orzechów, Orzechówek, Kamionka, Rozpęd, Wrony, Posadówka, Brzezinki, Cadów, Cadówek, Podświerk, Nadrożne, Jasień, Łowicz.

§ 2. 1. Ustala się następujący plan sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Kobiele Wielkie:

a) Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich, Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 4.

2. Ustala się następujące granice obwodów publicznego gimnazjum wymienionego w pkt. 1 :

a) Obwód Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich obejmuje miejscowości: Kobiele Wielkie, Kajetanówka, Celina, Tomaszów, Cieszątki, Ujazdówek, Kobiele Małe, Kobiele Małe-Kolonia, Olszynki, Hucisko Małokobielskie, Bukienka, Karsy, Katarzynów, Zrąbiec, Dudki, Świerczyny, Huta Drewniana, Huta Drewniana-Kolonia, Wymysłów, Gorgoń, Jachimowizna, Jagodnik, Wola Rożkowa, Stary Widok, Nowy Widok, Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Hucisko Przybyszowskie, Orzechów, Orzechówek, Kamionka, Rozpęd, Wrony, Posadówka, Brzezinki, Cadów, Cadówek, Podświerk, Nadrożne, Przyborów, Jasień, Łazy, Łowicz.

§ 3. Traci moc uchwała: Nr V/16/99 Rady Gminy w Kobielach Wielkich z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie, Nr V/17/99 Rady Gminy w Kobielach Wielkich z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie, Nr XX/115/2001 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/16/99 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie, Nr XIX/93/05 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr V/16/99 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobiele Wielkie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Janusz Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »