| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy Ręczno

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka, wchodzącej w skład Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Piotra Szymanka w Ręcznie

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia realizowane w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka wchodzącej w skład Publicznego Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im. Piotra Szymanka w Ręcznie, prowadzonym przez Gminę Ręczno są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie Publicznej Szkoły Podstawowej.

§ 2. Świadczenia, o których mowa w § 1, udzielane przez Punkt Przedszkolny w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:

1) działania opiekuńczo-wychowawcze wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3) zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci;

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy;

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie gminy;

7) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej i nawyków dbania o własne zdrowie;

8) kształtowanie gotowości do podjęcia nauki w szkole;

9) realizację programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz autorskich programów własnych przedszkoli.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa w § 2, w kwocie 2,50 zł.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia. Opłatę miesięczną stanowi iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń Punktu Przedszkolnego przekraczających wymiar określony w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręczno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zawada

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »