| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie likwidacji szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Tuszynie z siedzibą w Górkach Dużych, ul. Jutroszewska 17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 59 ust. 1,2,3 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979), art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku likwiduje się następujące szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Tuszynie z siedzibą w Górkach Dużych, ul. Jutroszewska 17:

1) Szkołę Podstawową Specjalną w Tuszynie pod nazwą "Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Tuszynie";

2) Gimnazjum Specjalne w Tuszynie pod nazwą "Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum nr 3 Specjalne w Tuszynie".

§ 2. Uczniom zlikwidowanych szkół zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w szkołach na terenie Gminy Tuszyn.

§ 3. Dokumentację zlikwidowanych szkół przekazuje się Burmistrzowi Miasta Tuszyna, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4. Należności i zobowiązania, oraz majątek znajdujący się w zarządzie zlikwidowanych szkół przejmuje Urząd Miasta w Tuszynie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej wTuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »