| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuszyn wraz z określeniem granic ich obwodów oraz określenia granic obwodu gimnazjum w Tuszynie prowadzonego przez Powiat Łódzki Wschodni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuszyn:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie, ul. Piotrkowska 15;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11;

3) Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych, ul. Jutroszewska 17;

4) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1;

5) Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13;

6) Gimnazjum Nr 2 im. Władysława St. Reymonta w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11;

7) Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1.

2. Plan sieci publicznych gimnazjów uzupełnia się o Gimnazjum Nr 4 w Tuszynie, ul. Żeromskiego 31, które prowadzone jest przez Powiat Łódzki Wschodni.

§ 2. Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Tuszyn zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/62/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuszyn wraz z określeniem granic ich obwodów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej wTuszynie


Andrzej Małecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Obwody publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz obwód Gimnazjum Nr 4 prowadzonego przez Powiat Łódzki Wschodni

§ 1. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuszyn:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie, ul. Piotrkowska 15 : Dzielnica Tuszyn Stare Miasto , do obszaru której należą ulice: Jana Pawła II (cała strona parzysta oraz strona nieparzysta do nr 15), Aleksandra Zwierzyńskiego, Blokowa, Brzezińska, Chmielna, Chojniak, Cmentarna, Górecka, Kaczeńcowa, Kępica, Króla Władysława Jagiełły, Ks. Ściegiennego (do nr 50), Lecznicza, Łąkowa, Łowicka, Łódzka, Młynkowa, Modlicka, Niedas Leśny, Niedas Polny, Noworzgowska, Ogrodowa, Ogrodzonka, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piotrkowska, Pl. Reymonta, Polna, Poprzeczna, Pszczela, Pszenna, Roberta Kocha, Rzgowska, Sportowa, Stodolniana, Strażacka, Strzelecka, Świętokrzyska, Turystyczna, Tylna, Tysiąclecia, Ustronna, Wielkopole, Wschodnia, Wysoka, Zielona, Żródlana, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Żytnia, oraz Sołectwa : Garbów, Szczukwin, Modlica, Tuszynek Majoracki, Żeromin, Kruszów;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11 : Dzielnica Tuszyn Las , do obszaru której należą ulice: 3 Maja, Aleja Jana Pawła II (numery nieparzyste większe od 15), Akacjowa, Antonówka, Batorego, Brzozowa, Chłopickiego, Chrobrego, Dębowa, Domowicza, Fr. Chopina, Gen. Bema, Grabowa, Jodłowa, Jana Kozietulskiego, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kopernika, Krótka, Lelewela, Leśna, Letniskowa, Lipowa, Łokietka, Malinowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Dąbrowskiej, Mickiewicza, Modrzewiowa, Molenda, Moniuszki, Narutowicza, P. Skargi, Pabianicka, Paderewskiego, Palestyńska, Piękna, Poddębina, Południowa, Poniatowskiego, Poziomkowa, Prusa, Pułaskiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa, Sowińskiego, Szymanowskiego, Św. Antoniego, Tadeusza Kościuszki, Wąska, Wczasowa, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego, Dzielnica Tuszyn Szpital , do obszaru której należą ulice: Ks. Ściegiennego (od nr 51), Niedas Trzciniec, Szpitalna, oraz Sołectwa : Bądzyń, Rydzynki, Zofiówka;

3) Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych, ul. Jutroszewska 17 : Sołectwa : Dylew, Górki Duże, Górki Małe, Jutroszew, Wola Kazubowa;

4) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1 : Sołectwa : Głuchów, Mąkoszyn, Syski, Wodzin Majoracki, Wodzin Prywatny, Wodzinek;

5) Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13 : Dzielnica Tuszyn Stare Miasto , do obszaru której należą ulice: Jana Pawła II (cała strona parzysta oraz strona nieparzysta do nr 15), Aleksandra Zwierzyńskiego, Blokowa, Brzezińska, Chmielna, Chojniak, Cmentarna, Górecka, Kaczeńcowa, Kępica, Króla Władysława Jagiełły, Ks. Ściegiennego (do nr 50), Lecznicza, Łąkowa, Łowicka, Łódzka, Młynkowa, Modlicka, Niedas Leśny, Niedas Polny, Noworzgowska, Ogrodowa, Ogrodzonka, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piotrkowska, Pl. Reymonta, Polna, Poprzeczna, Pszczela, Pszenna, Roberta Kocha, Rzgowska, Sportowa, Stodolniana, Strażacka, Strzelecka, Świętokrzyska, Turystyczna, Tylna, Tysiąclecia, Ustronna, Wielkopole, Wschodnia, Wysoka, Zielona, Żródlana, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Żytnia, oraz Sołectwa : Dylew, Garbów, Górki Duże, Górki Małe, Jutroszew, Wola Kazubowa, Szczukwin, Modlica, Tuszynek Majoracki, Żeromin, Kruszów;

6) Gimnazjum Nr 2 im. Władysława St. Reymonta w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11 : Dzielnica Tuszyn Las , do obszaru której należą ulice: 3 Maja, Aleja Jana Pawła II (numery nieparzyste większe od 15), Akacjowa, Antonówka, Batorego, Brzozowa, Chłopickiego, Chrobrego, Dębowa, Domowicza, Fr. Chopina, Gen. Bema, Grabowa, Jodłowa, Jana Kozietulskiego, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kopernika, Krótka, Lelewela, Leśna, Letniskowa, Lipowa, Łokietka, Malinowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Dąbrowskiej, Mickiewicza, Modrzewiowa, Molenda, Moniuszki, Narutowicza, P. Skargi, Pabianicka, Paderewskiego, Palestyńska, Piękna, Poddębina, Południowa, Poniatowskiego, Poziomkowa, Prusa, Pułaskiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa, Sowińskiego, Szymanowskiego, Św. Antoniego, Tadeusza Kościuszki, Wąska, Wczasowa, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego, Dzielnica Tuszyn Szpital , do obszaru której należą ulice: Ks. Ściegiennego (od nr 51), Niedas Trzciniec, Szpitalna, oraz Sołectwa : Bądzyń, Rydzynki, Zofiówka;

7) Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1 : Sołectwa : Głuchów, Mąkoszyn, Syski, Wodzin Majoracki, Wodzin Prywatny, Wodzinek.

§ 2. Na podstawie Porozumienia Nr 4/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni publicznego 3-letniego gimnazjum w Tuszynie, Gimnazjum Nr 4 w Tuszynie, ul. Żeromskiego 31 posiada obwód obejmujący teren miasta i gminy Tuszyn.

§ 3. Granice obwodów o których mowa w §1 i w §2 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej wTuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »