| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/204/13 Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/52/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złoczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Złoczew, przyjętym uchwałą Nr VII/52/03 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29 kwietnia 2003 r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2003r. Nr 179, poz. 1764, zmiany: Dz. Urz. z 2006 r. Nr 63, poz. 571, Dz. Urz. z 2007 r. Nr 122, poz.110 i Nr 262 poz. 2432, Dz. Urz. z 2008r. Nr 45, poz. 539, załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie:
" Wykaz jednostek organizacyjnych

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie.

2. Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie.

3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie.

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie.

5. Publiczne Przedszkole w Złoczewie.

6. Szkoły Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie.

7. Szkoła Podstawowa w Broszkach.

8. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Stolcu.

9. Szkoła Podstawowa w Unikowie.

10. Publiczne Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie.

11. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie.

12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie


Andrzej Aleksandrowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »