| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/44/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153) w związku z art. 15 ust. 1 pkt, art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, § 2 załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

Przewoźnik, operator korzystający z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki zobowiązany jest do przedstawienia informacji, na temat liczby zatrzymań środka transportu na przystankach komunikacyjnych do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie której zostanie dokonane rozliczenie płatności. Informacje należy sporządzić zgodnie z poniższym wzorem:Informacja na temat liczby zatrzymań środka transportu na przystankach komunikacyjnych w miesiącu ................................................ zgodnie z obowiązującym rozkładam jazdy.

Przystanki komunikacyjne

Liczba zatrzymań środka transportu w dzień roboczy

Liczba zatrzymań środka transportu w sobotę

Liczba zatrzymań środka transportu w niedzielę

Nr przystanku

Lokalizacja

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach


Sławomir Sokołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »