| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/225/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Twardej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 5 ust. 5,art 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006r Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r. poz. 87) oraz art. 12 ust.1 pkt.2, ust. 3, ust 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146,Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548)- po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz opinii odpowiednich władz statutowych reprezentatywnych organizacji związkowych,Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku likwiduje się Publiczne Przedszkole w Twardej - jednostkę budżetową Gminy Tomaszów Mazowiecki.

2. Z dniem 1 września 2013 roku oddziały przedszkolne funkcjonujące w Publicznym Przedszkolu w Twardej będą funkcjonowały w ramach Publicznego Przedszkola w Smardzewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

3. Dzieciom uczęszczającym do likwidowanego Publicznego Przedszkola w Twardej zapewnia się miejsce w oddziałach przedszkolnych w Twardej funkcjonujące w ramach Publicznego Przedszkola w Smardzewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

4. Nauczyciele i pracownicy obsługi Publicznego Przedszkola w Twardej z dniem 1 września 2013r. staną się pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

§ 2. 1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego przedszkola przekazuje się na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

2. Należności i zobowiązania Publicznego Przedszkola w Twardej przejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach.

3. Dokumentację likwidowanego przedszkola przejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Pierścińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »