| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/225/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Twardej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 5 ust. 5,art 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006r Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r. poz. 87) oraz art. 12 ust.1 pkt.2, ust. 3, ust 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146,Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548)- po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz opinii odpowiednich władz statutowych reprezentatywnych organizacji związkowych,Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku likwiduje się Publiczne Przedszkole w Twardej - jednostkę budżetową Gminy Tomaszów Mazowiecki.

2. Z dniem 1 września 2013 roku oddziały przedszkolne funkcjonujące w Publicznym Przedszkolu w Twardej będą funkcjonowały w ramach Publicznego Przedszkola w Smardzewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

3. Dzieciom uczęszczającym do likwidowanego Publicznego Przedszkola w Twardej zapewnia się miejsce w oddziałach przedszkolnych w Twardej funkcjonujące w ramach Publicznego Przedszkola w Smardzewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

4. Nauczyciele i pracownicy obsługi Publicznego Przedszkola w Twardej z dniem 1 września 2013r. staną się pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

§ 2. 1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego przedszkola przekazuje się na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.

2. Należności i zobowiązania Publicznego Przedszkola w Twardej przejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach.

3. Dokumentację likwidowanego przedszkola przejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Pierścińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »