| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/144/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 23 maja 2013r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Paweł Jaśkiewicz
2. Beata Kaczmarek 9. Paweł Dobrzyński
3. Ewa Śpionek 10. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 11. Barbara Polowczyk
5. Anna Kaźmierczak 12. Roman Drozdowski
6. Wojciech Newereńczuk 13. Małgorzata Michałek
7. Agnieszka Kamyczek - Maszewska

Po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku Uchwały Nr XIX/151/2013 Rady Gminy Grabica z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Grabica, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu sprzeczności z prawem, tj. art. 6j ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012.391 ze zm.) stwierdza się nieważność § 2 ust. 3 Uchwały Nr XIX/151/2013 Rady Gminy Grabica z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Grabica.
UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2013 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Uchwałę Nr XIX/151/2013 Rady Gminy Grabica z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Grabica.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 roku, zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, że badaną uchwałą określono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalono stawkę takiej opłaty na terenie Gminy Grabica. Przyjęto tam, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Ustalano, że miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 15 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Natomiast, jeżeli na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierane i odbierane będą selektywnie, stawka ta wynosi odpowiednio 7,50 zł. Ponadto w § 2 ust. 3 uchwały ustalono trzecią stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady biodegradowalne są gromadzone w przydomowych kompostownikach. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uznało, że ustalenie stawki miesięcznej w wysokości 5 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość mającej zastosowanie w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w nieruchomościach, gdy odpady biodegradowalne są gromadzone w przydomowych kompostownikach nie mieści w postanowieniach wynikających z regulacji zawartych w art. 6j ust. 2a cytowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Postanowiono tam, że rada gminy może zróżnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów miejskich lub wiejskich, a także od rodzaju zabudowy. Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, różnicowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zależności od gromadzenia odpadów komunalnych w przydomowych kompostownikach, nie mieści się w ustawowych przesłankach różnicowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwzględniając powyższe naruszenia prawa postanowiono orzec, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »