| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/185/13 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę14.687 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę14.687 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/185/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY

Dz.

§

Źródło dochodów

Zwiększenia

Zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

X

14 687

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

X

14 687

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/185/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI

Dz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

X

14 687

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

X

14 687

Wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne


X


14 687

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/185/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

980 391

1.

Wolne środki

§ 9500

980 391

Rozchody ogółem:

930 391

3.

Spłaty kredytów

§ 9920

930 391

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »