| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/242/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 156, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675;z 2011 r. Nr 121, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 42 ust 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi szkoły, przedszkola oraz wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i określa się go według poniższej tabeli:

Typ szkoły/placówki

Stanowisko

Liczba oddziałów

Tygodniowy wymiar obniżki godzin

Przedszkole

Dyrektor

do 3 oddziałów

14

4-6 oddziałów

17

7 oddziałów i więcej

20

Szkoła Podstawowa

Dyrektor

do 9 oddziałów

10

10-15 oddziałów

12

16 oddziałów i więcej

14

Z-ca dyrektora

do 15 oddziałów

10

16 oddziałów i więcej

12

Gimnazjum

Dyrektor

do 9 oddziałów

12

10-15 oddziałów

14

16 oddziałów i więcej

16

Z-ca dyrektora

do 15 oddziałów

12

16 oddziałów i więcej

14

§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa oraz Dyrektorowi Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Przemysław Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »