| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/355/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przenosi się środki budżetowe po stronie wydatków w kwocie 277.000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik do uchwały nr XLIII/355/13
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 23 maja 2013 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2013 (w zł)

Dział

Rozdział

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

700

Gospodarka mieszkaniowa

150.000,00

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

150.000,00

z tego:

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

150.000,00

Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego

150.000,00

750

Administracja publiczna

30.000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30.000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

30.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

277.000,00

90095

Pozostała działalność

277.000,00

z tego:

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

277.000,00

Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie

277.000,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tymna programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

97.000,00

90095

Pozostała działalność

97.000,00

z tego:

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

97.000,00

Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie

97.000,00

Razem

277.000,00

277.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »