| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 166/2013 Wojewody Łódzkiego

z dnia 15 lipca 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889; z 2012 r. poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach w okręgu wyborczym Nr 1, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 15 września 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Krośniewice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

w z. Wojewody Łódzkiego Wicewojewoda


Paweł Bejda


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2013
Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 17 lipca
2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach

do 27 lipca 2013 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Krośniewic o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 29 lipca 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach

do 1 sierpnia 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Skierniewicach Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach

do 16 sierpnia 2013 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach list kandydatów na radnego

do 23 sierpnia
2013 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Krośniewic kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 25 sierpnia
2013 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Krośniewic o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Krośniewicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 31 sierpnia
2013 r.*

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 1 września 2013 r.*

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Krośniewicach obwodowej komisji wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach

do 5 września 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

13 września 2013 r. do godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

14 września 2013 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

15 września 2013 r. godz. 800-2200

- głosowanie

*) Uwaga:zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »