| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887),w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78 poz. 513, Nr 107 poz. 679; z 2011r. Nr 63, poz.322, Nr 82, poz.451, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz.696; z 2012r. poz.1342, poz. 1544), po zasięgnięciu opinii wójtów gmin z terenu powiatu łowickiego, Burmistrza Miasta Łowicza i samorządu aptekarskiego, Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/225/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2013 rok stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/225/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Harmonogram alternatywnych dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele i świata i inne dni wolne od pracy na terenie miasta Łowicza na 2013 rok stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/225/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego


Krzysztof Górski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/266/2013
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących
na terenie powiatu łowickiego na 2013 rok.

Poz.

Nazwa, adres i telefon apteki

Typ


Rozkład godzin pracy

Miasto Łowicz

1.

Apteka "Panaceum"
99-400 Łowicz, ul. Gen. Sikorskiego 1a
837 42 64

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

7.00 - 20.00
7.00 - 16.00

2.

Apteka "SALIX"
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2
837 64 41

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

7.30 - 18.30
7.30 - 14.00

3.

Apteka "BONIFRATERSKA" s.j.
99-400 Łowicz, ul. Bonifraterska 2
837 45 55

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 19.00
8.00 - 14.00

4.

TWOJA APTEKA
99-400 Łowicz, ul. Zduńska 45
837 35 84

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
8.00 - 16.00

5.

Apteka "AVENA"
99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 21
837 82 67

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
8.00 - 15.00

6.

Apteka MEDEST IV
99-400 Łowicz, ul. 3 Maja 6
837 31 11, 837 31 25

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota
Niedziela

8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
8.00 - 16.00

7.

Apteka MEDEST V
99-400 Łowicz, ul. Tuszewska 45
837 77 23

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

9.00 - 20.00
9.00 - 14.00

8.

Apteka "Dbam o Zdrowie" Izmar Sp.z.o.o.
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 2
830 03 00

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
9.00 - 14.00

9.

Apteka"Dbam o zdrowie"Vitafarma2007 Sp.z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Starzyńskiego 10/12
837 37 09

A

Poniedziałek - Sobota
Niedziela

9.00 - 21.00
10.00- 18.00

10.

Apteka "Bratek"
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 2b
837 09 20

B

Poniedziałek - Piątek
Sobota

7.30 - 20.00
8.00 - 14.00

11.

APTEKA RODZINNA
99-400 Łowicz, ul. Kurkowa 3
830 21 57

B

Poniedziałek -Piątek 9.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 14.00

12.

Apteka "HIBISCUS" s.c.
99-400 Łowicz, ul. Tkaczew 9
837 69 40


B

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 19.00
9.00 - 14.00

13.

Apteka "Słoneczko"
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 27
830 22 02

B

Czynność całodobowa

14.

APTEKA "Łowicka"
99.400 Łowicz, ul. Warszawska 4
830 30 20

A

Poniedziałek-Sobota

8.00 - 20.00

15.

Apteka "SŁONECZKO"
99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 15
830 22 02, 819 11 34

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota - Niedziela

8.00 - 21.00
8.00 - 15.00


Gmina Bielawy

16.

Apteka AVENA
99-423 Bielawy ul. Garbarska 10
839 22 76

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 16.00
9.00 - 12.00

17.

Punkt Apteczny
99-423 Sobota, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20
838 22 81

Punkt
apteczny

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00


Gmina Chąśno

18.

Apteka "CITO" s.c.
99-413 Chąśno 64
838 18 25

B

Poniedziałek - Piątek

Sobota

8.00 - 14.00
16.00-18.00
8.00 - 12.00


Gmina Domaniewice

19.

Apteka "Remedium" s.c.
99-434 Domaniewice, ul. Główna 9
838 33 85

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 17.00
9.00 - 12.00

20.

Apteka Słoneczko
99-434 Domaniewice, ul. Górna 1A
811 55 44

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
8.00 - 15.00


Gmina Kiernozia

21.

Apteka "Zdrowie" s.c.
99-412 Kiernozia ul. Rynek Kopernika 12
(24) 27 79 158

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 17.00
8.00 - 13.00

22.

"Rodzinny Punkt Apteczny"
99-412 Kiernozia, ul. Kościuszki 6
(0 24) 277 97 64

Punkt
apteczny

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 17.00

23.

APTEKA "PRZY ŁOWICKIEJ"
99-412 Kiernozia ul. Łowicka 12A
(24) 382 11 66

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota
Niedziela

8.00 - 18.00
8.00 - 14.00
9.00 - 13.00


Gmina Kocierzew Południowy

24.

Apteka "SŁONECZNA"
99-414 Kocierzew Południowy 101
839 42 42

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 14.00
8.00 - 12.00


Gmina Łyszkowice

25.

Apteka
99-420 Łyszkowice, ul. Kościelna 3
838 87 86

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 18.00
8.00 - 13.00

26.

Apteka "PRESTO"
99-420 Łyszkowice, ul. Szkolna 3a
830 39 01

A

Poniedziałek - Piątek

8.30 - 18.00

Gmina Nieborów

27.

Apteka
99-416 Nieborów 209
838 56 25

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

9.00 - 17.00
8.00 - 12.00

28.

Punkt Apteczny - Słoneczko
99-418 Bełchów, ul. Przemysłowa 2
837 11 83

Punkt
apteczny

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
8.00 - 15.00


Gmina Zduny

29.

Apteka Prywatna
99-440 Zduny 1a
838 74 68

B

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 17.00
8.00 - 14.00

30.

Punkt Apteczny
99-440 Zduny Nr 34
838 75 35

Punkt
apteczny

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 13.00
14.00 - 18.00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/266/2013
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Harmonogram alternatywnych dyżurów
aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
na terenie miasta Łowicza na 2013 r.

Poz.

Nazwa, adres i telefon apteki

Okres od - do

Miasto Łowicz

1.

Apteka "Panaceum"
99-400 Łowicz, ul. Gen. Sikorskiego 1a
837 42 64

01.01 - 16.01.2013r.

13.07 - 27.07.2013 r.

2.

Apteka "SALIX"
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2
837 64 41

17.01 - 29.01.2013 r.

28.07 - 10.08.2013 r.

3.

Apteka "BONIFRATERSKA" s.j.
99-400 Łowicz, ul. Bonifraterska 2
837 45 55

30.01 - 11.02.2013 r.

11.08 - 23.08.2013 r.

4.

TWOJA APTEKA
99-400 Łowicz, ul. Zduńska 45
837 35 84

12.02 - 24.02.2013 r.

24.08 - 06.09.2013 r.


5.

Apteka "AVENA"
99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 21
837 82 67


25.02 - 19.03.2013 r.


07.09 - 20.09.2013 r.

6.

Apteka MEDEST IV
99-400 Łowicz, ul. 3 Maja 6
837 31 11, 837 31 25

20.03 -05.04.2013 r.

21.09 - 04.10.2013 r.

7.

Apteka MEDEST V
99-400 Łowicz, ul. Tuszewska 45
837 77 23

06.04 -18.04.2013 r.

05.10 - 18.10.2013 r.

8.

Apteka : "Dbam o zdrowie" Izmar Sp.zoo
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego2
830 03 00

19.04 - 02.05.2013 r.

19.10 - 01.11.2013 r.

9.

Apteka "Dbam o Zdrowie"
Vitafarma 2007 Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Starzyńskiego 10/12
837 37 09

03.05 - 17.05.2013 r.

02.11 - 15.11.2013 r.

10.

Apteka "Bratek"
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 2b
837 09 20

18.05 -01.06.2013 r.

16.11 -29.11.2013 r.

11.

Apteka "HIBISCUS" s.c.
99-400 Łowicz, ul. Tkaczew 9
837 69 40

02.06 - 14.06.2013 r.

30.11 - 11.12.2013 r.

12.

APTEKA RODZINNA
99-400 Łowicz, ul. Kurkowa 3
830 21 57

15.06 - 27.06.2013 r.

12.12 - 24.12.2013 r.


13.

APTEKA "Łowicka"
99.400 Łowicz, ul. Warszawska 4
830 30 20


28.06 - 12.07.2013r.


25.12 - 31.12.2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »