| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/139/13 Rady Powiatu w Skierniewicach

z dnia 28 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/157/2002 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie połączenia szkół ponadgimnazjalnych w Bolimowie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. .U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113,Nr 149 poz. 887 iNr 217 poz. 1281 ) oraz art. 62 ust.5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818 i Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 219 poz. 1705, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r.Nr 106 poz. 622 ,Nr 112 poz. 654 ,Nr 139 poz. 814 ,Nr 149 poz. 887 iNr 205 poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979 )Rada Powiatu w Skierniewicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVII/157/2002 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie połączenia szkół ponadgimnazjalnych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dodaje się pkt 5), 6), 7) w brzmieniu:

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Bolimowie;

6) Szkoła Policealna w Bolimowie;

7) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bolimowie";

2) Dodaje się § 1a w brzmieniu:

Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu otrzymują brzmienie:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Technikum w Bolimowie. Nazwa skrócona: Technikum w Bolimowie;

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Liceum Ogólnokształcące w Bolimowie. Nazwa skrócona: Liceum Ogólnokształcące w Bolimowie;

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Liceum Profilowane w Bolimowie Nazwa skrócona: Liceum Profilowane w Bolimowie;

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bolimowie Nazwa skrócona: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bolimowie;

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Bolimowie Nazwa skrócona: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Bolimowie;

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Szkoła Policealna w Bolimowie. Nazwa skrócona: Szkoła Policealna w Bolimowie;

7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bolimowie Nazwa skrócona: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bolimowie.".

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Skierniewicach.

2. Zobowiązuje się organy szkół wchodzących w skład Zespołu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, do dostosowania statutów tych szkół oraz statutu Zespołu do zmian w niej zawartych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Danuta Kwiecińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »