| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/313/13 Rady Gminy Ujazd

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ujazd w sprawie założenia i organizacji Publicznego Gimnazjum w Niewiadowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 5 w związku z art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400,Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145poz. 917, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 roku; poz. 942, poz. 979) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwie lubelskim i lubuskim (Dz. U. Nr 153, poz. 1771), uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą nazwy urzędowej miejscowości " Niewiadów - osada" na "Osiedle Niewiadów - wieś" wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 roku (Dz. U. Nr 153, poz. 1771) w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwie lubelskim i lubuskim, w uchwale Rady Gminy Ujazd Nr VIII/47/99 z dnia 16 kwietnia 1999 roku w sprawie założenia i organizacji Publicznego Gimnazjum w Niewiadowie wprowadza się zmiany: użytą w uchwale i jej załącznikach (akt założycielski, statut) nazwę "Publiczne Gimnazjum w Niewiadowie" zastępuje się odpowiednio nazwą "Publiczne Gimnazjum w Osiedlu Niewiadów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ujazd


mgr inż. Artur Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »