| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/301/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso tych podatków

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r. poz.35) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z 2013r. poz.660), art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz.465) oraz art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 203, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się inkasentów do poboru podatków wymienionych w § 1 oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso:

1) dla Zdzisława Łąckiego inkasenta sołectwa Biała w wysokości 9,8% od zainkasowanej kwoty;

2) dla Józefa Stańczyka inkasenta sołectwa Barkowice w wysokości 11,7% od zainkasowanej kwoty;

3) dla Wioletty Baryły inkasenta sołectwa Bilska Wola w wysokości 16,0% od zainkasowanej kwoty;

4) dla Ewy Cieślik inkasenta sołectwa Bilska Wola Kolonia w wysokości 13,0% od zainkasowanej kwoty;

5) dla Zbigniewa Lenarcika inkasenta sołectwa Kałek w wysokości 11,8% od zainkasowanej kwoty;

6) dla Anny Chamerskiej inkasenta sołectwa Klementynów w wysokości 15,4% od zainkasowanej kwoty;

7) dla Andrzeja Walasika inkasenta sołectwa Kłudzice w wysokości 10,6% od zainkasowanej kwoty;

8) dla Arkadiusza Brzezińskiego inkasenta sołectwa Koło w wysokości 12,0% od zainkasowanej kwoty;

9) dla Bogusława Olczyka inkasenta sołectwa Krzewiny w wysokości 11,7% od zainkasowanej kwoty;

10) dla Zenona Matyjaszewskiego inkasenta sołectwa Korytnica w wysokości 13,1% od zainkasowanej kwoty;

11) dla Katarzyny Wieczorek inkasenta sołectwa Kurnędz w wysokości 11,4% od zainkasowanej kwoty;

12) dla Aleksandry Korek-Rycerz inkasenta sołectwa Łazy Dąbrowa w wysokości 13,1% od zainkasowanej kwoty;

13) dla Jerzego Śliwy inkasenta sołectwa Łęczno w wysokości 9,8% od zainkasowanej kwoty;

14) dla Mariusza Zielonki inkasenta sołectwa Barkowice Mokre w wysokości 14,5% od zainkasowanej kwoty;

15) dla Ilony Wieczorek inkasenta sołectwa Podlubień w wysokości 12,6% od zainkasowanej kwoty;

16) dla Piotra Wojtani inkasenta sołectwa Poniatów w wysokości 10,9% od zainkasowanej kwoty;

17) dla Pawła Kępskiego inkasenta sołectwa Przygłów w wysokości 10,0% od zainkasowanej kwoty;

18) dla Krystyny Kępskiej inkasenta sołectwa Uszczyn w wysokości 11,2% od zainkasowanej kwoty;

19) dla Wiesławy Domagalskiej inkasenta sołectwa Witów Kolonia w wysokości 12,4% od zainkasowanej kwoty;

20) dla Adama Kaniowskiego inkasenta sołectwa Witów w wysokości 11,2% od zainkasowanej kwoty;

21) dla Pawła Kulbata inkasenta sołectwa Włodzimierzów w wysokości 10,5% zainkasowanej kwoty;

22) dla Ewy Wochyń inkasenta sołectwa Zalesice Kolonia w wysokości 12,6% od zainkasowanej kwoty;

23) dla Katarzyny Wójcik inkasenta sołectwa Zalesice w wysokości 9,2% od zainkasowanej kwoty;

24) dla Marka Nawrockiego inkasenta sołectwa Nowa Wieś w wysokości 12,6% od zainkasowanej kwoty;

25) dla Kazimierza Rolki inkasenta sołectwa Wójtostwo w wysokości 14,8% od zainkasowanej kwoty.

§ 3. Wynagrodzenie określone w § 2 przysługuje inkasentowi wyłącznie w razie terminowego i prawidłowego pobrania oraz wpłacenia zainkasowanych kwot nie później niż trzeciego dnia roboczego po terminie płatności na rachunek tutejszego Urzędu.

§ 4. Do odpowiedzialności inkasenta za prawidłowy pobór i wpłatę zainkasowanych podatków stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.

§ 5. Traci moc:

- Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wynagrodzenia za inkaso tych podatków.

- Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso tych podatków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Przemysław Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »