| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/193/2013 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21, 228)Rada Gminy Kiełczygłówuchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca

2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść załącznika określonego w § 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

2) w pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Danuta Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/193/2013
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »