| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Grabica

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 812), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724), uwzględniając rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, oraz liczbę miejsc do siedzenia uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Grabica:

§ 1. 1. Stawki podatku od środków transportowych od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia wynoszą rocznie:

1) do 29 miejsc:

a) z określonym poziomem emisji spalin co najmniej Euro 3 -1 728 zł,

b) pozostałe -1 764 zł;

2) od 30 miejsc:

a) z określonym poziomem emisji spalin co najmniej Euro 3 -2 076 zł,

b) pozostałe -2 100 zł.

2. Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej wynoszą rocznie:

1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie:

a) z określonym poziomem emisji spalin co najmniej Euro 3 -384 zł,

b) pozostałe -396 zł;

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie:

a) z określonym poziomem emisji spalin co najmniej Euro 3 -744 zł,

b) pozostałe -792 zł;

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

a) z określonym poziomem emisji spalin co najmniej Euro 3 -972 zł,

b) pozostałe -996 zł;

4) od 12 ton i poniżej 15 ton, bez względu na liczbę osi jezdnychi rodzaj zawieszenia - 1 440 zł;

5) od 15 ton i poniżej 18 ton, bez względu na liczbę osi jezdnychi rodzaj zawieszenia - 1 908 zł;

6) od 18 ton i poniżej 23 ton, bez względu na liczbę osi jezdnychi rodzaj zawieszenia - 2 556 zł;

7) od 23 ton i poniżej 29 ton, bez względu na liczbę osi jezdnychi rodzaj zawieszenia - 2 916 zł;

8) od 29 ton:

a) o liczbie osi do trzech włącznie, bez względu na rodzaj zawieszenia -2 940 zł,

b) o liczbie osi czterech i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne -3 096 zł,

- z innym systemem zawieszenia -3 096 zł.

3. Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów wynoszą rocznie:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) z określonym poziomem emisji spalin co najmniej Euro 3 -1 872 zł,

b) pozostałe -1 884 zł;

2) od 12 ton i poniżej 31 ton, bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia - 2 280 zł;

3) od 31 ton do 36 ton włącznie:

a) o dwóch osiach jezdnych:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne -2 388 zł,

- z innym systemem zawieszenia. -2 388 zł,

b) o liczbie osi trzech i więcej, bez względu na rodzaj zawieszenia -2 352 zł;

4) powyżej 36 ton i poniżej 40 ton, bez względu na liczbę osi jezdnychi rodzaj zawieszenia - 3 024 zł;

5) od 40 ton:

a) o dwóch osiach jezdnych, bez względu na rodzaj zawieszenia -3 060 zł,

b) o liczbie osi trzech i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne -3 096 zł,

- z innym systemem zawieszenia -3 096 zł.

4. Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym wynoszą rocznie:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 504 zł;

2) od 12 ton i poniżej 25 ton, bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) o liczbie osi do dwóch włącznie -588 zł,

b) o liczbie osi trzech i więcej -1 248 zł;

3) od 25 ton i poniżej 33 ton, bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) o liczbie osi do dwóch włącznie -1 116 zł,

b) o liczbie osi trzech i więcej -1 248 zł;

4) od 33 ton i poniżej 38 ton, bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) o liczbie osi do dwóch włącznie -1 680 zł,

b) o liczbie osi trzech i więcej -1 248 zł;

5) od 38 ton, bez względu na rodzaj zawieszenia:

a) o liczbie osi do dwóch włącznie -2 244 zł,

b) o liczbie osi trzech i więcej -1 668 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Grabica Nr XV/99/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kuliński


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17. 12 1992r), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20. 07. 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »