| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/157/13 Rady Gminy Słupia

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645 ) w związku z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013r. poz. 660) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. (M.P. z 2013r. poz. 814) obniża się z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012r. poz. 4278).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »