| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/375/13 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art.15 i 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, poz. 587, poz. 743) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149)uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od czynności sprzedaży na targowiskach w Gminie Tuszyn w wysokości :

1) przy sprzedaży na wyznaczonym stanowisku handlowym wydzielonym z powierzchni targowiska lub oznaczonym numerem porządkowym -11,00 zł.( jedenaście złotych );

2) przy sprzedaży poza wyznaczonym stanowiskiem handlowym:

a) 6,00 zł.( sześć złotych ) przy sprzedaży na straganie;

b) 1,00 zł.( jeden złoty ) przy sprzedaży :

- z ręki,

- z koszyka,

- ze skrzynki;

c) 10,00 zł.( dziesięć złotych ) przy sprzedaży :

- z wozu konnego,

- z przyczepy,

- z samochodu osobowego,

- z samochodu osobowego z przyczepą,

- z innego pojazdu z wyłączeniem pojazdów określonych w lit. d) niniejszego punktu;

d) 18,00 zł.( osiemnaście złotych ) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub ciężarowego z naczepą;

e) 3 ,00 zł.w przypadku sprzedaży dokonywanej w inny sposób niż określony w lit. od a) do d);

3) w przypadku zbiegu różnych stawek pobierana jest wyższa stawka.

§ 2. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Zarządza się pobór opłat targowych w drodze inkasa.

§ 3. Inkasenci oraz wysokość ich wynagrodzenia za inkaso określone są w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w Tuszynie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/125/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej wTuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »