| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/197/13 Rady Gminy Witonia

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594; poz.645) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951; z 2013 r., poz. 21, poz. 228, poz. 888) Rada Gminy Witonia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy :

1) pojemnik o pojemności 120 l - 18,00 zł;

2) pojemnik o pojemności 240 l - 36,00 zł;

3) pojemnik o pojemności 1100 l - 180,00 zł;

4) pojemnik o pojemności 5000 l - 500,00 zł;

5) pojemnik o pojemności 7000 l - 700,00 zł.

§ 2. Ustala się następujące miesięczne niższe stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l - 12,00 zł;

2) pojemnik o pojemności 240 l - 24,00 zł;

3) pojemnik o pojemności 1100 l - 120,00 zł;

4) pojemnik o pojemności 5000 l - 350,00 zł;

5) pojemnik o pojemności 7000 l - 490,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/133/12 Rady Gminy Witonia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/185/13 Rady Gminy Witonia z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie stalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Witonia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ojrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »