| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/2/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 8 stycznia 2014r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 9. Józefa Lucyna Michejda
2. Beata Kaczmarek 10. Bogusław Wenus
3. Ewa Śpionek 11. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 12. Barbara Polowczyk
5. Anna Kaźmierczak 13. Paweł Dobrzyński
6. Paweł Jaśkiewicz 14. Małgorzata Michałek
7. Bogdan Łągwa 15. Roman Drozdowski
8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska

Po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. uchwały nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 10 grudnia 2013 roku, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa tj. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) stwierdza się nieważność § 2 uchwały nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
UZASADNIENIE

Rada Gminy Żarnów dokonując w uchwale nr XXVIII/225/2013 określenia stawek podatku od nieruchomości, w § 2 uchwały wprowadziła regulacje prawna zgodnie, z którą "zwolnienia się z podatku od nieruchomości pozostałe budynki nie służące do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostające w zasobie gminnym". Zdaniem Kolegium Izby § 2 uchwały narusza art. 7 ust. 3 ustawy, gdyż wprowadza zwolnienie o charakterze przedmiotowo - podmiotowym, a zgodnie z tym przepisem ustawy rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 art. 7 ustawy oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Niezależnie od tego stanowiska należy zauważyć, że regulacja prawna w § 2 jest na tyle nieprecyzyjna, że nie dałaby się jej zastosować w praktyce. Przepis ten nie precyzuje pojęcia "pozostałe budynki". Nie wiadomo czy chodzi tutaj o kategorię budynków pozostałych wymienionych pod literą "E" w § 1, czy też chodzi o budynki pozostające zupełnie poza kategoriami wymienionymi w ustawie. To drugie rozumienie pojęcia "pozostałe budynki" oczywiście pozostawałoby w sprzeczności z ustawą, która pod pojęciem "pozostałe budynki" rozumie wszelkie inne budynki nie objęte wcześniejszą regulacją.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »