| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/3/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 8 stycznia 2014r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 9. Józefa Lucyna Michejda
2. Beata Kaczmarek 10. Bogusław Wenus
3. Ewa Śpionek 11. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 12. Barbara Polowczyk
5. Anna Kaźmierczak 13. Paweł Dobrzyński
6. Paweł Jaśkiewicz 14. Małgorzata Michałek
7. Bogdan Łągwa 15. Roman Drozdowski
8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska

Po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. uchwały nr XXXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 9 grudnia 2013 roku, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa tj. art.6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późniejszymi zmianami) stwierdza się nieważność uchwały nr XXXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
UZASADNIENIE

Rada Miejska w Wolborzu uchwałą nr XXXVIII/296/2013 określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zdaniem Kolegium Izby przyjęta uchwała pozostaje w sprzeczności z art. 6n ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z tym przepisem rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji, warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rada Miejska w Wolborzu wykonując tą delegację nie określiła warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zdaniem Kolegium Izby rada gminy w oparciu o art. 6 n ust.1 ustawy ma obowiązek ustalenia w jednej uchwale zarówno wzoru deklaracji, jak i warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Niektóre dane (rubryka D1 i D 2) które zobowiązany jest podać składający deklarację zbyt daleko ingerują w swobody obywatelskie zagwarantowane Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i nie maja znaczenia dla zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Zdanie Kolegium Izby udzielenie informacji o adresie e-mailowy i telefonie winno być fakultatywne, a nie obowiązkowe.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »