| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/269/2014 Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 40) -Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące do wydobywania i przesyłania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza;

2) budowle, budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności bieżącej, innej niż gospodarcza, służące do celów ochrony przeciwpożarowej;

3) grunty, budowle i budynki publiczne wykorzystywane na cele sportu i kultury fizycznej, za wyjątkiem nieruchomości dzierżawionych lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

4) grunty, budowle i budynki publiczne wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic wiejskich, domów kultury i bibliotek, za wyjątkiem nieruchomości dzierżawionych lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/7/2002 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Tomasz Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »