| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/236/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, 1318) art.8 ust.2, art. 17 ust.2 pkt.4, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r, poz.182, 509), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P., poz.1024)

Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, udzielenia pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. , poz.1024) podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Podwyższenie kryterium, o którym mowa w ust.1 stanowi o podwyższeniu kwoty do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Kopacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »