| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/245/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 18 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy i Miasta Drzewica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) i art.40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260, poz. 843, poz. 1543 ) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, w celu prowadzenia robót następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

a) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo jezdnych oraz pasów dzielących - 2,00 zł,

b) jezdni do 20%szerokości,opasek, zatok postojowych i torowisk oraz elementów drogi nie wymienionych w pkt.,a jeżeli znajdują się w skrajni drogowej - 3,00 zł,

c) jezdni powyżej20%do50%szerokości - 4,00zł,

d) powyżej 50% do 100% szerokości - 8,00 zł,

e) pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00zł. Zajęcie pasa przez czas krótszy niż 24 godziny należy traktować jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

2. Ustala się roczną stawkę za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego(rzut poziomy urządzenia):

a) poza obszarem zabudowanym - 50,00 zł,

b) w obszarze zabudowanym - 50,00 zł.

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynieryjnym ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - 100,00 zł

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w § 1 ust. 2 i 3 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

6. Ustala się dzienną stawkę za zajęcie 1 m2 pasa drogowego wskutek umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( rzut poziomy):

a) w terenie zabudowanym - 1,00 zł,

b) poza terenem zabudowanym - 1,00 zł.

7. Ustala się dzienną stawkę za umieszczenia w pasie drogowym reklamy :

a) za1 m2 powierzchni reklamy (gdy powierzchnia nie przekracza1 m2 liczona jest jako1 m2) - 2,00 zł,

b) przy reklamach obustronnych opłata jest pobierana za obie strony tablicy.

§ 2. Zwalnia się z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym przez Gminę Drzewica lub jednostki organizacyjne własnych urządzeń infrastruktury technicznej Gminy niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.

§ 3. Dla dróg wewnętrznych stosuje się takie same stawki jak dla dróg gminnych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 czerwca 2007 roku.

§ 5. Dla spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Maria Teresa Nowakowska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »