| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/65/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594; zmiany poz. 645, poz. 1318) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179 i 180) na wniosek Burmistrza Koluszek,Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 24 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

§ 2. Na uchwałę o utworzeniu przez Radę Miejską w Koluszkach odrębnego obwodu głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, osiedlach i sołectwach.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach


Sławomir Sokołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »