| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/271/14 Rady Gminy Rokiciny

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Rokiciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 12 § 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 849, 951, 1529; z 2014 r. poz.179, 180) na wniosek Wójta Gminy Rokiciny Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Rokiciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 87) - w podziale gminy na stałe obwody głosowania zmienia się dotychczasową nazwę siedziby obwodu głosowania nr 3 " Szkoła Podstawowa w Jankowie" i nadaje nową nazwę w brzmieniu " Gminne Przedszkole w Rokicinach Oddział Przedszkolny w Jankowie".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rokicinach, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach sołectw: Janków, Maksymilianów, Jankówek, Wilkucice Małe, Eminów, Wilkucice Duże , Albertów.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie no upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »