| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/408/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 8 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 w związku z art.13 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z 2011r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849, poz.951 i 1529, z 2014r. poz.179 i 180), na wniosek Burmistrza Rzgowa, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w § 1 uchwały Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2012r. poz.3294) w obwodzie Nr 1, obwodzie Nr 2 i obwodzie Nr 4 w następujący sposób:

1) poprzez zastąpienie zapisu "Długa (od nr 14 do 36 włącznie i od 11 do 43 włącznie)" zapisem "Długa (od nr 12 do 44 włącznie i od 11 do 43 włącznie)" - w obwodzie Nr 1;

2) poprzez zastąpienie zapisu "Grodziska do ul. Południowej (nr od 3 do 56 włącznie)" zapisem "Grodziska do ul. Południowej (nr od 2 do 57 włącznie)" - w obwodzie Nr 1;

3) poprzez zastąpienie zapisu "Tuszyńska od ul. Ogrodowej na południe (nr parzyste od nr 22 do 104 włącznie)" zapisem "Tuszyńska od ul. Ogrodowej na południe (nr parzyste od nr 22 do końca)" - w obwodzie Nr 1;

4) poprzez zastąpienie zapisu "Grodziska (od nr 58 do 101 włącznie)" zapisem "Grodziska (od nr 58 do końca)" - w obwodzie Nr 1;

5) poprzez dopisanie nowej ulicy - "Słowiczej" - w obwodzie Nr 2;

6) poprzez zastąpienie zapisu "Centralna (od nr 44 i 39 do ostatniego numeru)" zapisem "Centralna (od nr 44 i 35 do ostatniego numeru)" - w obwodzie Nr 4.

2. Tekst jednolity tabeli określającej podział Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przedstawia się następująco:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Rzgów I - ulice:
Przejazd, Plac 500-lecia, Rawska, Wąska, Polna, Południowa, Tylna, Tuszyńska do ul. Ogrodowej (nr parzyste od 2 do 20 włącznie), Długa (od nr 12 do 44 włącznie i od 11 do 43 włącznie), Grodziska do ul. Południowej (nr od 2 do 57 włącznie), Łódzka (numery parzyste) od rzeki Ner do ul. Pabianickiej,
Łódzka (nr parzyste) od granic Starowej Góry do rzeki Ner, Graniczna (numery nieparzyste), Ustronna, Mikołaja Kopernika na wschód od ul. Łódzkiej, Józefa Bema, Słoneczna, Górna, Wschodnia, prof. Łowmiańskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Żołnierzy Września, Księdza Załuski, Dolna, gen. Sikorskiego, Władysława Broniewskiego, Nowa, mjr Sucharskiego, Władysława Reymonta, Wysoka, Nadrzeczna, Zielona od ul. Nadrzecznej do rzeki Ner,
Grodziska (od nr 58 do końca), Wiosenna, Smugowa, Tuszyńska od ul. Ogrodowej na południe (nr parzyste od nr 22 do końca), Borowikowa, Krótka, Łąkowa, Rydzowa, Kamienna, Literacka, Szkolna, Gliniana, Ogrodowa, Zielona od rzeki Ner do ul. Grodziskiej

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie,
ul. Szkolona 3
(lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)
tel.42-214-13-39

2

Rzgów II - ulice:
Guzewska, Tuszyńska (nr nieparzyste), Krzywa, Henryka Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Stanisława Staszica, Katowicka na południe od rzeki Ner, Janusza Kusocińskiego, Buczka, Stefana Żeromskiego, Rzemieślnicza, Stadionowa, Letniskowa, Wąwozowa, Długa do ul. Tuszyńskiej (nr od 2 do 12 włącznie i od 1 do 9a włącznie), Zaratajka, Mickiewicza, Źródlana, Przyrzeczna, Pabianicka, Mikołaja Reja, Pasterniki, Łódzka (numery nieparzyste) od rzeki Ner do ul. Pabianickiej,
Nasienna, Stawowa, Cmentarna , Słowicza, Sporna, Jana Kiepury, Brzozowa, Zachodnia, Rudzka, Mała, Leśna, Stroma, Łódzka (nr nieparzyste) od granic Starowej Góry do rzeki Ner, Katowicka od granic Starowej Góry do rzeki Ner.

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie,
ul. Szkolona 3
(lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)
tel.42-214-13-39

3

Stara Gadka

Sala Świetlicowa
Stara Gadka, ul. Adama Czartoryskiego 23
tel.42-227-82-00

4

Starowa Góra - ulice:
Kazimierza Wielkiego, Łokietka, Wiekowa, Jana III Sobieskiego, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Zygmunta Wazy, Władysława Jagiełły, Stefana Batorego, Podłogowa, Piętrowa, Parterowa, Zakładowa, Południowa, Rolnicza, Śniadeckiego, Szeroka, Królowej Jadwigi, Ogrodowa, Szczytowa, Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Stropowa, Centralna (od nr 2 do 40 włącznie i od nr 1 do 31 włącznie),
Jaśminowa, Brzozowa, Frontowa, Żwirowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Klonowa, Kasztanowa, Akacjowa, Zamkowa, Kuchenna, Nowa, Gontowa, Progowa, Inspektowa, Szklarniowa, Tunelowa, Futrynowa, Dachowa, Szklana, Okienna, Kaflowa, Ścienna, Słomiana, Działkowa, Zagłoby,
Brzoskwiniowa, Centralna (od nr 44 i 35 do ostatniego numeru), Graniczna (numery parzyste), Gruntowa, Piaskowa, Gerbery, Piecowa, Topolowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Ziołowa, Warzywna, Kwiatowa, Konwaliowa, Irysowa, Sołecka, Wójtowska, Perłowa, Sałatowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starowej Górze
(lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)
ul. Kuchenna 2
tel.42-227-82-01

5

Guzew - Babichy
Czyżeminek, Prawda
Gospodarz

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
- Guzew 21 c
tel.42-214-10-86

6

Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Tadzin , Kalino,
Romanów, Kalinko

Szkoła Podstawowa
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie -Tadzin 24
tel.42-214-10-77

7

Grodzisko-Konstantyna

Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko 47a
tel.42-227-81-98

3. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany granic stałych obwodów głosowania.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012r. poz.3294) nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 5. Zgodnie z art. 12 § 13 Kodeksu wyborczego na uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Marek Bartoszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »