| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/279/14 Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), w związku z art. 12 § 2-3 i 11-13 i art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2358) w obwodzie głosowania nr 4 dokonuje się zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej o dotychczasowym brzmieniu "Szkoła Filialna w Pruszkowie, ul. Główna nr 1" na "Remiza OSP w Pruszkowie, ul. Główna nr 16".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Sieradzu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice.

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice


Wacław Ułański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »