| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/220/2014 Rady Gminy Skomlin

z dnia 3 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, a także w sprawie odpłatności za świadczenia przyznane w formie posiłku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 8 ust. 2 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i 509), w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Skomlin w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, a także w sprawie odpłatności za świadczenia przyznane w formie posiłku, paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w § 2 uchwały, udzielenie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadzie 100% zwrotu przez osobę lub rodzinę".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Siwik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »