| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/848/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, poz. 645), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378),

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/848/14
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2014 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

681 090

681 000

DEPARTAMENT ds. PO KAPITAŁ LUDZKI

681 090

681 000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

681 090

681 000

75862

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

681 090

681 000

Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

680 000

681 000

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

681 000

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

680 000

0

Razem

680 000

681 000

Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1 000

0

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 000

0

Razem

1 000

0

Realizacja rozliczeń z beneficjentami w ramach Działań/Poddziałań, których realizacja została zakończona w ramach Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

90

0

0929

Pozostałe odsetki

90

0

Razem

90

0

OGÓŁEM

681 090

681 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/848/14
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2014 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

681 090

681 000

DEPARTAMENT ds. PO KAPITAŁ LUDZKI

681 000

681 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

681 000

681 000

80195

Pozostała działalność

680 000

681 000

Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

610 000

681 000

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

681 000

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

610 000

0

Razem

610 000

681 000

Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

70 000

0

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

70 000

0

Razem

70 000

0

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 000

0

Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1 000

0

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 000

0

Razem

1 000

0

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

90

0

852

POMOC SPOŁECZNA

90

0

85295

Pozostała działalność

90

0

Rozliczenia z beneficjentami w ramach Działań / Poddziałań, których realizacja została zakończona w ramach Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

90

0

4589

Pozostałe odsetki

90

0

Razem

90

0

OGÓŁEM

681 090

681 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »