| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/482/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 kwietnia 2014r.

o zmianie uchwały Nr XXXIII/292/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/292/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 62), zmienionej uchwałą nr XXXVI/318/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie uchwały nr XXXIII/292/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3634) wprowadza się zmianę w ust. 3 w § 9, który otrzymuje brzmienie:

Pojemniki przeznaczone do zbierania przeterminowanych leków są ogólnie dostępne i znajdują się w aptekach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »