| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/302/14 Rady Gminy Burzenin

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379) oraz art. 28 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010r. Nr 57, poz. 353; z 2012r. poz. 908; z 2013r. poz. 1635) Rada Gminy Burzenin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Burzenin w wysokości.

1) 12,00 zł za każdą pełną godzinę udziału członka Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym,

2) 6,00 zł za każdą pełną godzinę udziału członka Ochotniczej Straży Pożarnej w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

2. Za niepełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ekwiwalent należy obliczyć w proporcjonalnej wysokości do pełnej stawki godzinowej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/158/09 Rady Gminy Burzenin z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Burzenin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Nawrocki


Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem ustalenia wysokości ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Przeciętne wynagrodzenie w miesiącu marzec 2014 roku wynosiło 3 823,32, zł (Monitor Polski z 17.02.2014, Nr 28, poz. 148). Wyliczenie: 1/175 x 3 823,32 = 21,85 zł. A zatem wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyc kwoty 21,85 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »