| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217; z 2014 r. poz. 24) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu będącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r.poz. 4788) w Rozdziale 5 "Rada Społeczna", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w pkt 1, skreśla się lit.e;

2) w § 15 w pkt.2, po lit. d dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego


Janusz Michalak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »