| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXXVI/1791/14 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 7 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 i 1290 oraz z 2014 r. poz. 24 i 423), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr LXXXI/1711/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1471), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, zadaniem IIII Szpitala Miejskiego jest ponadto udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinach: alergologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, okulistyki, neurologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, chorób wewnętrznych, gastroenterologii, geriatrii, rehabilitacji, reumatologii, endokrynologii, pulmonologii, psychiatrii, położnictwa i ginekologii, stomatologii, leczenia wad postawy, otorynolaryngologii, dermatologii, diagnostyki laboratoryjnej, endoskopowej i obrazowej.";

2) w § 10 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

Strukturę organizacyjną Ośrodka w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzy jednostka o nazwie Ośrodek Rehabilitacyjny z następującymi komórkami organizacyjnymi:

1) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Łódź, ul. Milionowa 14;

2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Łódź, ul. Lecznicza 6;

3) Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej - Łódź, ul. Lecznicza 6;

4) Zakład Rehabilitacji Leczniczej - Łódź, ul. Milionowa 14.

4. Strukturę organizacyjną Ambulatorium w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) Przychodnia Przyszpitalna "Milionowa" - Łódź ul. Milionowa 14:

a) Poradnia Diabetologiczna,

b) Poradnia Endokrynologiczna,

c) Poradnia Gastroenterologiczna,

d) Poradnia Kardiologiczna,

e) Poradnia Neurologiczna,

f) Poradnia Stwardnienia Rozsianego,

g) Poradnia Pulmonologiczna,

h) Poradnia Proktologiczna,

i) Poradnia Rehabilitacyjna,

j) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

k) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,

l) Poradnia Okulistyczna,

m) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Chirurgii Ogólnej,

n) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

o) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Okulistyki,

p) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Pulmonologii,

q) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Neurologii,

r) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Gastroenterologii,

s) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Endokrynologii,

t) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Diabetologii,

u) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Proktologii;

2) Przychodnia Przyszpitalna "Przyrodnicza" - Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9:

a) Poradnia Ginekologiczna,

b) Poradnia Geriatryczna,

c) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Ginekologii;

3) Przychodnia "Lecznicza", Zakład Rehabilitacji - Łódź, ul. Lecznicza 6:

a) Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych,

b) Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci,

c) Dział Fizjoterapii dla Dorosłych i Dzieci;

4) Przychodnia "Lecznicza", - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź ul. Lecznicza 6:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych - Łódź,
ul. Zarzewska 56/58,

c) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

d) Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci - Łódź, ul. Zarzewska 56/58,

e) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

f) Filia Gabinetu Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Łódź, ul. Zarzewska 56/58,

g) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

h) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy,

i) Filia Gabinetu Diagnostyczno - Zabiegowego - Łódź, ul. Zarzewska 56/58,

j) Punkt Szczepień,

k) Filia Punktu Szczepień - Łódź, ul. Zarzewska 56/58,

l) Punkt Pobrań Materiałów do Badań,

m) Filia Punktu Pobrań Materiałów do Badań - Łódź, ul. Zarzewska 56/58,

n) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej - z gabinetami medycyny szkolnej w placówkach nauczania i wychowania oraz w ośrodkach szkolno - wychowawczych; szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz z miejscami udzielania świadczeń określa regulamin organizacyjny III Szpitala Miejskiego;

5) Przychodnia "Lecznicza" - Przychodnia Specjalistyczna - Łódź ul. Lecznicza 6:

a) Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych,

b) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci,

c) Poradnia Diabetologiczna,

d) Poradnia Dermatologiczna,

e) Poradnia Endokrynologiczna,

f) Poradnia Gastroenterologiczna,

g) Poradnia Geriatryczna,

h) Poradnia Kardiologiczna,

i) Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych,

j) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,

k) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna,

l) Poradnia Pulmonologiczna dla Dorosłych,

m) Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci,

n) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

o) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Dorosłych,

p) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Dzieci,

q) Poradnia Chorób Wewnętrznych,

r) Poradnia Chorób Metabolicznych,

s) Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży,

t) Poradnia Okulistyczna,

u) Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dorosłych,

v) Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci,

w) Poradnia Osteoporozy,

x) Poradnia Psychogeriatryczna,

y) Poradnia Reumatologiczna,

z) Poradnia Stomatologiczna,

za) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa,

zb) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Dermatologii,

zc) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Neurologii dla Dorosłych i Dzieci,

zd) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Położnictwa i Ginekologii,

ze) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Chirurgii Ogólnej,

zf) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Dorosłych i Dzieci,

zg) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Okulistyki,

zh) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Otorynolaryngologii dla Dorosłych i Dzieci,

zi) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Diabetologii,

zj) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Pulmonologii dla Dorosłych i Dzieci,

zk) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Reumatologii,

zl) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Endokrynologii,

zm) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w zakresie Gastroenterologii;

6) Pracownie "Milionowa" - Łódź, ul. Milionowa 14:

a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Pracownia Diagnostyki Obrazowej:

- Pracownia USG,

- Pracownia Tomografii Komputerowej,

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

c) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej,

d) Pracownia Endoskopii,

e) Pracownia Histopatologiczna,

f) Pracownia Echokardiografii,

g) Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych,

h) Pracownia EEG,

i) Pracownia EMG;

7) Pracownie "Lecznicza" - Łódź, ul. Lecznicza 6:

a) Pracownia Echokardiografii,

b) Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych,

c) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

d) Pracownia Diagnostyki Obrazowej:

- Pracownia USG,

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

e) Pracownia EEG;

8) Pracownie "Przyrodnicza" - Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9:

a) Pracownia Echokardiografii,

b) Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych,

b) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Pracownia Endoskopii,

c) Pracownia Diagnostyki Obrazowej:

- Pracownia USG,

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi


Joanna KOPCIŃSKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »