| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/283/14 Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.) oraz art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXVI/183/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Rady Gminy Rokiciny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w ten sposób, że § 2 i § 3 niniejszej uchwały otrzymują brzmienie:

Ustala się zróżnicowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując metodę, o której mowa w § 1 w następujący sposób:

1) opłata dla pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi po 15,00 zł od osoby;

2) opłata dla piątej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość po 2,00 od osoby;

§ 3. Ustala się zróżnicowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosując metodę, o której mowa w § 1 w następujący sposób:

1) opłata dla pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi po 7,00 zł od osoby;

2) opłata dla piątej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość po 1,00 od osoby;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »