| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/36/2014 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się ochronę pomnika przyrody - drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, na działce Nr ewidencyjny 41/7 obręb geodezyjny 9 w Skierniewicach, będącej we władaniu Instytutu Ogrodnictwa ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, ustanowionego pomnikiem przyrody Zarządzeniem Nr 29 Wojewody Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1986 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1987 r. Nr 1, poz. 3) wpisanego do rejestru form ochrony przyrody Rady Miasta Skierniewice pod poz. 3 oraz przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pod Lp. 933.

2. Zniesienie ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w ust.1 następuje ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »