| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/283/2014 Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 z 2009 r. Nr 18 poz. 97; z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj.: Dz. U.
z 2011 r. Nr. 45 poz. 236) -Rada Gminy w Dobroniu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wprowadzanie dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Dobroniu, z wysokości6,20 zł netto za 1 m3ściekówplus należny podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od
1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Tomasz Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »