| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/276/2014 Rady Gminy w Zadzimiu

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej granic obwodu Gimnazjum Publicznego w Zadzimiu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645, zm. z 2014r. poz. 379) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17,poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014r. poz. 7, 290 ), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/39/99 Rady Gminy Zadzim z dnia 15 marca 1999r. w sprawie granic obwodu Gimnazjum Publicznego w Zadzimiu prowadzonego przez Gminę Zadzim, zm. Uchwała Nr IV/27/03 Rady Gminy Zadzim z dnia 18 lutego 2003r. wprowadza się następujące zmiany: § 1 otrzymuje brzmienie: "W granicach obwodu Gimnazjum Publicznego im. Wincentego Witosa w Zadzimiu znajdują się następujące miejscowości: Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babiniec, Bratków Dolny, Bratków Górny, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Dąbrówka, Głogowiec, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Kazimierzew, Kolonia Grabinka, Kolonia Piła, Kolonia Rzeczyca, Kraszyn, Marcinów, Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Rudunki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Skęczno, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiorzyska, Wola Dąbska, Wola Flaszczyna, Wola Sipińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zadzim, Zawady, Żerniki."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »