| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/359/2014 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 16 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dokonuje się różnicowania stawki opłat w zależności od wielkości gospodarstwa i ustala się współczynnik korygujący "a" o wartości:

1) a = 0,4 dla gospodarstw domowych 1 osobowych;

2) a= 0,7 dla gospodarstw domowych 2 osobowych;

3) a= 1 dla gospodarstw domowych 3, 4 lub 5-cio osobowych;

4) a = 1,3 dla gospodarstw domowych 6, 7 lub 8 osobowych;

5) a = 1,6 dla gospodarstw domowych 9-cio osobowych i więcej.".

2. W uchwale Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty uchyla się ustęp 6 w paragrafie 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »