| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/615/14 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotychczasowej nazwie "Plac Jana Pawła II", oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków obr. 7
m. Zduńska Wola jako działka nr 187/1, będącego we władaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola, na którym znajduje się pomnik Jana Pawła II, nadaje się nazwę "Plac św. Jana Pawła II".

2. Granice i położenie Placu, o którym mowa w ust. 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/497/13 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień


Załącznik do uchwały nr L/615/14
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 maja 2014 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »