| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/97/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/139/10 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, nr 127, poz. 857, Nr 48, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1317; z 2014 r. poz. 7, poz. 290) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/139/10 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 378, poz. 3683), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Organ prowadzący zobowiązany jest do składania podmiotowi dotującemu comiesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów w szkole, przedszkolu, punkcie przedszkolnym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy powszedni dzień tego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień w terminie do dnia 5 grudnia.";

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, punktu przedszkolnego, wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, z tym że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach


Sławomir Sokołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »