| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomsko; Wójta Gminy Radomsko

z dnia 16 czerwca 2014r.

do porozumienia międzygminnego nr TIN/1/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Radomsko

zawartego pomiędzy:

Gminą Miasto Radomsko,

reprezentowaną przez Prezydenta Annę Milczanowską,

zwaną dalej Miastem, a

Gminą Radomsko,

reprezentowaną przez Wójta Mariana Zaborowskiego,

zwaną dalej Gminą Strony postanawiają:

1. Stosownie do zapisów § 5 ust. 6 Porozumienia strony ustalają, iż nowa treść załącznika nr 2, po weryfikacji dopłaty po audycie stawki, otrzymuje od dnia 1 lipca 2014 r. następujące brzmienie:

A. Ilość wozokilometrów do wykonania w roku - 59 223

B. Koszt jednego wozokilometra - 4,7 zł

C. Przychody ze sprzedaży biletów w przeliczeniu na jeden wozokilometr - 4,04 zł

D. Wysokość dopłaty Ax(B-C) = 39 087,18 zł

E. Różnica wynikająca z przeliczenia wysokości dopłaty - 592,38 zł

F. Różnica przypadająca na 1 miesiąc - E/6 = 98,73 zł

G. Wysokość miesięcznej wpłaty za okres lipiec - grudzień

- wysokość miesięcznej wpłaty +F = 3 306,63 zł

2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

3. Aneks do porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzachprzy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Rabenda, po dwa dla każdej ze stron.

4. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Radomska


Anna Milczanowska

Wójt Gminy Radomsko


Marian Zaborowski


Skarbnik Gminy Radomsko


Katarzyna Rabenda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »