| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/472/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 2 września 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XXVI/293/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst : Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 w zw. z art. 12 § 2 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179 i poz. 180), na wniosek Burmistrza Kamieńska, uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy KAMIEŃSK uchwałą Nr XXVI/293/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r., poz. 36), w ten sposób, że w opisie granic obwodu głosowania Nr 2 w Kamieńsku dodaje się ulice : Dębowa, Sosnowa, Akacjowa, Jana Nowaka.

§ 2. Na ustalenia Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńsku i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »