| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/322/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 12 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm[1])), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 14 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach zmienia się § 3. pkt 4), który otrzymuje brzmienie: "§ 3. pkt 4) utrzymania, obsługi i konserwacji Oczyszczalni Ścieków w Pawlikowicach, Oczyszczalni Ścieków w Morawcach, Oczyszczalni Ścieków w Godziębach, Oczyszczalni Ścieków w Głogowej wraz z przepompowniami ścieków stanowiących własność Gminy Krośniewice".

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Henryk Ociepa


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 374.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »