| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/777/14 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 4 września 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/459/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Pabianice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 §2, §11 i §12 oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/459/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Pabianice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1721, z 2014 r. poz. 2002), wprowadza się na wniosek Prezydenta Miasta Pabianic następujące zmiany:

1) w obwodzie głosowania nr 21, granice obwodu w zakresie ul. Piotra Skargi - strona parzysta ustala się od nr 32 do nr 52, w związku z czym granice obwodu głosowania nr 21 otrzymują brzmienie:

ulice: 3 Maja, Bóźniczna, Kościelna od nr 15 do końca - strona nieparzysta i od nr 18 do końca - strona parzysta, Piotra Skargi od nr 32 do nr 52 - strona parzysta, Szewska, Warszawska od nr 13 do nr 69 - strona nieparzysta.";

2) w obwodzie głosowania nr 22, granice obwodu w zakresie ul. Piotra Skargi - strona parzysta ustala się od nr 54 do nr 126a, w związku z czym granice obwodu głosowania nr 22 otrzymują brzmienie:

ulice: Dobra od nr 1 do nr 7 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 26 - strona parzysta, Myśliwska od nr 1 do nr 3d - strona nieparzysta, Nawrockiego od nr 1 do nr 7a - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 20 - strona parzysta, Piotra Skargi od nr 81c do nr 99d - strona nieparzysta i od nr 54 do nr 126a - strona parzysta, Słoneczna, Warszawska od nr 71 do nr 95g - strona nieparzysta, Willowa, Wiosenna.";

3) w obwodzie głosowania nr 33, granice obwodu w zakresie ul. Bugaj - strona parzysta ustala się od nr 56 do nr 68 i od nr 84 do nr 96a, w związku z czym granice obwodu głosowania nr 33 otrzymują brzmienie:

ulice: Bugaj od nr 56 do nr 68 i od nr 84 do nr 96a - strona parzysta.";

4) w obwodzie głosowania nr 34, granice obwodu w zakresie ul. Bugaj - strona parzysta ustala się od nr 70 do nr 74a i od nr 80 do nr 82, w związku z czym granice obwodu głosowania nr 34 otrzymują brzmienie:

ulice: Bugaj od nr 70 do nr 74a i od nr 80 do nr 82 - strona parzysta, Stefana Grota Roweckiego od nr 9 do nr 19 - strona nieparzysta i od nr 10 do nr 16 - strona parzysta.".

§ 2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/459/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Pabianice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych otrzymuje brzmienie w sposób określony z załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Na niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Radosław Januszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/777/14
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 4 września 2014 r.

PODZIAŁ MIASTA PABIANICE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

ulice: Bociania, Bukowa, Cedrowa, Chmielowa, Dereniowa, Gruntowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Karniszewicka od nr 155a do końca - strona nieparzysta i od nr 172a do końca - strona parzysta, Laskowa, Leszczynowa, Leśna, Lisia, Liściasta, Łubinowa, Makowa, Malinowa, Modrakowa, Morwowa, Niska, Olszynowa, Organizacji WiN, Orna, Orzechowa, Osikowa, Owocowa, Piątkowska, Podmiejska, Poziomkowa, Świerkowa, Tatarkowa, Tęczowa, Trawiasta, Wiązowa, Witolda Eichlera.

Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska",
ul. Torowa 25

2

ulice: Agrestowa, Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Gajowa, Glebowa, Gromadzka, Jaworowa, Jesionowa, Karniszewicka od nr 107 do nr 155 - strona nieparzysta i od nr 118 do nr 172 - strona parzysta, Kasztanowa, Kąkolowa, Klonowa, Łaska od nr 27 do nr 47 - strona nieparzysta, Łukowa, Rolnicza, Słonecznikowa, Topolowa, Torowa, Węglowa, Wiśniowa, Wspólna od nr 34 do końca - strona parzysta, Żniwna, Żytowicka.

Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska",
ul. Torowa 25

3

ulice: Bagatela, Batalionów Chłopskich, Brauna, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Głowackiego, Karniszewicka od nr 41 do nr 105 - strona nieparzysta i od nr 50 do nr 116 - strona parzysta, Kolejowa, Kostki Napierskiego, Księżycowa, Łaska od nr 1 do nr 25 - strona nieparzysta, Łączna, Mickiewicza, Nieduża, Oliwkowa, Partyzancka od nr 1 do nr 15 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 16 - strona parzysta, Poniatowskiego, Składowa, Słowackiego, Spółdzielcza, Szynkielewska, Śliwkowa, Warzywna, Wspólna - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 32 - strona parzysta, Zamkowa od nr 49 do końca - strona nieparzysta.

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Grzegorza Piramowicza,
ul. Zamkowa 65

4

ulice: Armii Krajowej, Chłodna od nr 17 do końca - obie strony, Karniszewicka od nr 21 do nr 39 - strona nieparzysta i od nr 26 do nr 48 - strona parzysta, Lutomierska, Partyzancka od nr 17 do nr 31 - strona nieparzysta i od nr 18 do nr 42 - strona parzysta, Prosta, Pszeniczna, Reymonta, Zamkowa od nr 33 do nr 47 - strona nieparzysta, Żelazna, Żeromskiego.

Ośrodek Profilaktyki
i Integracji Społecznej,
ul. Partyzancka 31

5

ulice: Chłodna od nr 1 do nr 16 - obie strony, Karniszewicka od nr 7 do 19b - strona nieparzysta i od nr 6 do nr 24 - strona parzysta, Ogrodowa, Partyzancka od nr 33 do nr 49a - strona nieparzysta i od nr 44 do nr 54e - strona parzysta, Pułaskiego, Różana, Świętego Jana, Zamkowa od nr 21 do nr 31 - strona nieparzysta.

Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Pułaskiego 38

6

ulice: Garncarska, Gdańska, Gen. Leopolda Okulickiego, Karniszewicka od nr 1 do nr 5a - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 4 - strona parzysta, Kwiatowa, Marszałka Piłsudskiego, Partyzancka od nr 51 do nr 61 - strona nieparzysta i od nr 56 do nr 60 - strona parzysta, Stefana Batorego, Świętego Rocha, Traugutta, Tulipanowa, Zamkowa od nr 1 do nr 19 - strona nieparzysta, Zgoda.

Zespół Szkół nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego,
ul. Świętego Jana 27

7

ulice: Barucha, Kapliczna, Konopna, Konstantynowska, Kresowa, Majdany, Młynarska, Mostowa, Partyzancka od nr 62 do nr 75 - obie strony, Poprzeczna od nr 13 do końca - obie strony, Północna, Rypułtowicka, Sejmowa, Warszawska od nr 2 do nr 48 - strona parzysta, Źródlana, Żwirki i Wigury od nr 1 do nr 19 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 16 - strona parzysta.

Zespół Szkół nr 3
im. Legionistów Miasta Pabianic,
ul. Gdańska 5

8

ulice: Bystra, Ciepła, Dębowa, Familijna, Generała Sikorskiego, Kręta, Ksawerowska, Lazurowa, Letnia, Miętowa, Miła, Modrzewiowa, Nastrojowa, Partyzancka od nr 76 do końca - obie strony, Piaskowa, Pietrusińskiego, Przyjazna, Radosna, Rajska, Rzgowska od nr 2 do nr 108 - strona parzysta, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska od nr 50 do końca - strona parzysta i od nr 103 do końca - strona nieparzysta, Widzewska, Wincentego Witosa, Zachodnia, Zaradzyńska, Zdrojowa, Żwirki i Wigury od nr 18 do końca - strona parzysta i od nr 21 do końca - strona nieparzysta.

Przedszkole Miejskie nr 6,
ul. Warszawska 53

9

ulice: Łaska od nr 49 do końca - strona nieparzysta i od nr 88 do końca - strona parzysta, Parkowa, Sportowa, Wiejska od nr 1 do nr 21 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 18 - strona parzysta.

Dom Pomocy Społecznej,
ul. Łaska 86

10

ulice: 15 Płk. Piechoty Wilków, Hetmańska, Husarska, Jana Pawła II od nr 70 do końca - strona parzysta i od nr 109 do końca - strona nieparzysta, Kasztelańska, Kunickiego, Miodowa od nr 17 do końca - strona nieparzysta i od nr 22 do końca - strona parzysta, Moniuszki od nr 158 do końca - obie strony, Przejazd, Rycerska, Sosnowa, Ułańska, Wiejska od nr 23 do końca - strona nieparzysta i od nr 20 do nr 30 - strona parzysta, Wileńska od nr 56 do końca - strona parzysta i od nr 69 do końca - strona nieparzysta, Wolnościowa, Wrzosowa.

Dom Pomocy Społecznej,
ul. Wiejska 55/61

11

ulice: Ludowa, Łaska od nr 76 do nr 86 - strona parzysta, Moniuszki od nr 135 do nr 157 - strona nieparzysta i od nr 128 do nr 144 - strona parzysta, Odrodzenia od nr 1 do nr 9 - obie strony, Robotnicza od nr 9 do końca - strona nieparzysta i od nr 12 do końca - strona parzysta.

Przedszkole Miejskie nr 14,
ul. Odrodzenia 10

12

ulice: Garażowa, Łaska od nr 58 do nr 74 - strona parzysta, Moniuszki od nr 115 do nr 133 - strona nieparzysta i od nr 124 do nr 126 - strona parzysta, Odrodzenia od nr 10 do końca - obie strony, Robotnicza od nr 1 do nr 7 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 10 - strona parzysta, Szarych Szeregów, Śniadeckiego od nr 1 do nr 4 - obie strony.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Jędrzeja Śniadeckiego,
ul. Moniuszki 132

13

ulice: Dąbrowskiego od nr 31 do końca - strona nieparzysta, Łaska od nr 32 do nr 56 - strona parzysta, Ostatnia od nr 1 do nr 14 - obie strony, Tkacka od nr 1 do nr 10 - obie strony, Toruńska od nr 1 do nr 12 - obie strony.

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Stanisława Staszica,
ul. Ostatnia 15a

14

ulice: Dąbrowskiego od nr 30 do końca - strona parzysta, Moniuszki od nr 77 do nr 113 - strona nieparzysta i od nr 88 do nr 108a - strona parzysta, Nowa, Ostatnia od nr 15 do końca - obie strony, Tkacka od nr 11 do nr 31 - strona nieparzysta i od nr 12 do nr 40 - strona parzysta, Toruńska od nr 13 do nr 39 - strona nieparzysta i od nr 14 do nr 34 - strona parzysta, Wileńska od nr 1 do nr 29 - strona nieparzysta, Wysoka.

Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II,
ul. Tkacka 15

15

ulice: Dąbrowskiego od nr 1 do nr 29 - obie strony, Jana Kochanowskiego od nr 1 do nr 21 - obie strony, Konopnickiej od nr 1 do nr 38 - obie strony, Łaska od nr 2 do nr 30 - strona parzysta, Mielczarskiego, Moniuszki od nr 57 do nr 75 - strona nieparzysta, Pomorska, Zamkowa od nr 56 do końca - strona parzysta, Zielona.

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Grzegorza Piramowicza,
ul. Zamkowa 65

16

ulice: Cicha od nr 1 do nr 20 - obie strony, Jana Matejki od nr 1 do nr 19 - obie strony, Moniuszki od nr 43 do nr 55 - strona nieparzysta, Powstańców Warszawy, Skłodowskiej-Curie od nr 23 do końca - strona nieparzysta i od nr 32 do końca - strona parzysta, Wyspiańskiego, Zamkowa od nr 48 do nr 54 - strona parzysta.

Przedszkole Miejskie nr 5,
ul. Zamkowa 48

17

ulice: Broniewskiego, Kardynała Wyszyńskiego od nr 1 do nr 4 - obie strony, Skłodowskiej-Curie od nr 3 do nr 21 - strona nieparzysta, Waryńskiego od nr 1 do nr 11 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 16 - strona parzysta, Zamkowa od nr 20 do nr 46 - strona parzysta.

Gimnazjum nr 2
im. Armii Krajowej,
ul. Skłodowskiej-Curie 5

18

ulice: Kardynała Wyszyńskiego od nr 5 do końca - obie strony, Moniuszki od nr 25 do nr 41a - strona nieparzysta, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie od nr 4 do nr 30 - strona parzysta, Waryńskiego od nr 13 do końca - strona nieparzysta i od nr 18 do końca - strona parzysta.

Gimnazjum nr 2
im. Armii Krajowej,
ul. Skłodowskiej-Curie 5

19

ulice: Bohaterów, Kolbego, Kościuszki, Łąkowa od nr 1 do nr 18 - obie strony, Mariańska, Moniuszki od nr 1 do nr 24 - obie strony, Narutowicza, Skłodowskiej-Curie nr 1 i nr 2, Zamkowa od nr 16 do nr 18 - strona parzysta.

Miejski Ośrodek Kultury
im. Zbigniewa Herberta,
ul. Kościuszki 14

20

ulice: Bracka nr 1 i nr 2, Bugaj od nr 1 do nr 67 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 50 - strona parzysta, Ewangelicka, Grobelna, Jana III Sobieskiego, Kazimierza, Kilińskiego, Kopernika - strona nieparzysta, Kościelna od nr 1 do nr 13 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 16 - strona parzysta, Lipowa, Piotra Skargi od nr 1 do nr 37 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 30 - strona parzysta, Poprzeczna od nr 1 do nr 12 - obie strony, Stary Rynek, Stefana Grota Roweckiego od nr 1 do nr 8 - obie strony, Strażacka, Warszawska od nr 1 do nr 11 - strona nieparzysta, Wąska, Zamkowa od nr 2 do nr 14 - strona parzysta.

Lokal
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
ul. Kilińskiego 8a

21

ulice: 3 Maja, Bóźniczna, Kościelna od nr 15 do końca - strona nieparzysta i od nr 18 do końca - strona parzysta, Piotra Skargi od nr 32 do nr 52 - strona parzysta, Szewska, Warszawska od nr 13 do nr 69 - strona nieparzysta.

Żłobek Miejski - Oddział I,
ul. Piotra Skargi 70

22

ulice: Dobra od nr 1 do nr 7 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 26 - strona parzysta, Myśliwska od nr 1 do nr 3d - strona nieparzysta, Nawrockiego od nr 1 do nr 7a - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 20 - strona parzysta, Piotra Skargi od nr 81c do nr 99d - strona nieparzysta i od nr 54 do nr 126a - strona parzysta, Słoneczna, Warszawska od nr 71 do nr 95g - strona nieparzysta, Willowa, Wiosenna.

Szkoła Podstawowa nr 17,
ul. Warszawska 65

23

ulice: Graniczna, Krzywa, Lwowska, Myśliwska - strona parzysta i od nr 37 do końca - strona nieparzysta, Ochocza, Piotra Skargi od nr 101 do końca - strona nieparzysta i od nr 128 do końca - strona parzysta, Rzgowska - strona nieparzysta i od nr 110 do końca - strona parzysta, Spokojna, Sybiraków, Warszawska od nr 97 do nr 101b - strona nieparzysta, Wołyniaków.

Szkoła Podstawowa nr 17,
ul. Warszawska 65

24

ulice: 20 Stycznia od nr 64 do końca - strona parzysta i od nr 109 do końca - strona nieparzysta, Borowa, Chabrowa, Chmielna, Ciasna, Drobna, Działkowa, Jesienna, Kolonijna, Końcowa, Nowowolska, Podleśna od nr 3 do końca - strona nieparzysta i od nr 18 do końca - strona parzysta, Rydzyńska, Stara, Waltera Janke od nr 1 do nr 3 - obie strony, Zakole, Żwirowa.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika,
ul. Mokra 28/34

25

ulice: Grunwaldzka, Hermanowska, Jana Pawła II od nr 52 do nr 68 - strona parzysta i od nr 61 do nr 107a - strona nieparzysta, Lecznicza, Miodowa od nr 1 do nr 15 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 20 - strona parzysta, Moniuszki od nr 146 do nr 156 - strona parzysta, Pawia, Skośna, Skrajna, Wiejska od nr 32 do końca - strona parzysta, Wileńska od nr 30l do nr 54 - strona parzysta i od nr 45a do nr 67 - strona nieparzysta, Zagajnikowa.

Poradnia Lekarza POZ,
ul. Wileńska 61

26

ulice: Cmentarna, Jana Pawła II od nr 41 do nr 59 - strona nieparzysta, Moniuszki od nr 110 do nr 122 - strona parzysta, Niecała, Śniadeckiego od nr 5 do końca - obie strony, Średnia, Tkacka od nr 33 do końca - strona nieparzysta i od nr 42 do końca - strona parzysta, Toruńska od nr 36 do końca - strona parzysta, od nr 41 do końca - strona nieparzysta, Wileńska od nr 2 do nr 30k - strona parzysta i od nr 31 do nr 45 - strona nieparzysta.

Przedszkole Miejskie nr 12,
ul. Śniadeckiego 6a

27

ulice: Cicha od nr 21 do końca - obie strony, Jana Kochanowskiego od nr 23 do końca - obie strony, Jana Pawła II od nr 24 do nr 32 - strona parzysta i od nr 29 do nr 39 - strona nieparzysta, Konopnickiej od nr 39 do końca - obie strony, Moniuszki od nr 60 do nr 86 - strona parzysta, Orla od nr 49 do końca - obie strony.

Osiedlowy Dom Kultury
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Orla 45

28

ulice: Grabowa od nr 1 do nr 15 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 32 - strona parzysta, Jana Matejki od nr 20 do końca - obie strony, Jana Pawła II od nr 1 do nr 27 - strona nieparzysta, Kamienna, Moniuszki od nr 34 do nr 58 - strona parzysta, Orla od nr 24 do nr 48 - obie strony, Południowa, Targowa od nr 1 do nr 34 - obie strony.

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Cicha 26

29

ulice: Bardowskiego, Grabowa od nr 17 do końca - strona nieparzysta i od nr 34 do końca - strona parzysta, Jana Pawła II od nr 2 do nr 22 i od nr 34 do nr 50 - strona parzysta, Krakowska, PCK, Potokowa, Próżna, Sempołowskiej, Tadeusza Świątka, Trębacka, Zacisze.

Szkoła Podstawowa nr 13
im. Stefanii Sempołowskiej,
ul. Jana Pawła II 16

30

ulice: Łąkowa od nr 19 do końca - obie strony, Moniuszki od nr 26 do nr 32 - strona parzysta, Orla od nr 1 do nr 23 - obie strony, Piękna, Świętokrzyska, Targowa od nr 35 do końca - obie strony, Widok, Wierzbowa, Żabia, Żurawia.

Szkoła Podstawowa nr 13
im. Stefanii Sempołowskiej,
ul. Jana Pawła II 16

31

ulice: Bugaj od nr 69 do końca - strona nieparzysta i od nr 96b do końca - strona parzysta, Gospodarcza, Jasna, Jutrzkowicka, Pogodna, Polna, Wodna, Ziemna.

Hala Sportowa
Gimnazjum nr 2,
ul. Orla 1

32

ulice: Jadwigi Wajsówny, Popławska, Świetlickiego.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika,
ul. Mokra 28/34

33

ulice: Bugaj od nr 56 do nr 68 i od nr 84 do nr 96a - strona parzysta.

Przedszkole Miejskie nr 16,
ul. Bugaj 58

34

ulice: Bugaj od nr 70 do nr 74a i od nr 80 do nr 82 - strona parzysta, Stefana Grota Roweckiego od nr 9 do nr 19 - strona nieparzysta i od nr 10 do nr 16 - strona parzysta.

Przedszkole Miejskie nr 16,
ul. Bugaj 58

35

ulice: 20 Stycznia od nr 35 do nr 63 - strona nieparzysta, Bracka od nr 4 do końca - strona parzysta, Kopernika od nr 36 do końca - strona parzysta, Narcyza Gryzla od nr 2 do nr 14 - strona parzysta, Owsiana.

Gimnazjum nr 3
im. Tadeusza Kościuszki,
ul. 20 Stycznia 9/13

36

ulice: Bracka od nr 3 do nr 53 - strona nieparzysta, Bugaj od nr 52 do nr 54 - strona parzysta, Narcyza Gryzla od nr 16 do końca - strona parzysta i od nr 21 do końca - strona nieparzysta, Nawrockiego od nr 13 do nr 15 - strona nieparzysta, Stefana Grota Roweckiego od nr 18 do nr 22 - strona parzysta.

Gimnazjum nr 3
im. Tadeusza Kościuszki,
ul. 20 Stycznia 9/13

37

ulice: 20 Stycznia od nr 1 do nr 33a - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 28 - strona parzysta, Boczna, Kopernika od nr 2 do nr 34 - strona parzysta, Narcyza Gryzla od nr 1 do nr 19 - strona nieparzysta, Piotra Skargi od nr 39 do nr 63 - strona nieparzysta, Żytnia.

Gimnazjum nr 3
im. Tadeusza Kościuszki,
ul. 20 Stycznia 9/13

38

ulice: Baczyńskiego, Dobra od nr 9 do końca - strona nieparzysta, Nawrockiego od nr 9 do nr 11 - strona nieparzysta i od nr 22 do nr 24 - strona parzysta, Osiedlowa, Piotra Skargi od nr 65 do nr 81b - strona nieparzysta, Spacerowa, Szpitalna od nr 2 do nr 30 - strona parzysta, Wschodnia od nr 40 do końca - strona parzysta i od nr 49 do końca - strona nieparzysta.

Gimnazjum nr 3
im. Tadeusza Kościuszki,
ul. 20 Stycznia 9/13

39

ulice: 20 Stycznia od nr 30 do nr 62 - strona parzysta, Dolna od nr 1 do nr 27 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 42 - strona parzysta, Jaszuńskiego, Karola Prosnaka, Mała, Myśliwska od nr 5 do nr 15a - strona nieparzysta, Ossowskiego od nr 1 do nr 25 - strona nieparzysta i od nr 2 do nr 30 - strona parzysta, Podleśna nr 1 i od nr 2 do nr 16 - strona parzysta.

Poradnia Lekarza POZ,
ul. Nawrockiego 24a

40

ulice: Dobra od nr 28 do końca - strona parzysta, Dolna od nr 29 do końca - strona nieparzysta i od nr 44 do końca - strona parzysta, Modra, Myśliwska od nr 17 do nr 35 strona nieparzysta, Ossowskiego od nr 27 do końca - strona nieparzysta i od nr 32 do końca - strona parzysta, Podgórna, Sporna, Szpitalna - strona nieparzysta i od nr 32 do końca - strona parzysta, Wschodnia od nr 1 do nr 47 strona nieparzysta i od nr 2 do nr 38 - strona parzysta.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika,
ul. Mokra 28/34

41

ulice: 20 Stycznia od nr 65 do nr 71 - strona nieparzysta, Bracka od nr 55 do końca - strona nieparzysta, Stefana Grota Roweckiego od nr 24 do nr 35 - obie strony.

Przedszkole Miejskie nr 4,
ul. Żytnia 13/17

42

ulice: Bugaj nr 76 i nr 78, Mokra od nr 2 do nr 28 - strona parzysta, Nawrockiego od nr 17 do nr 19 - strona nieparzysta i od nr 26 do nr 32 - strona parzysta, Stefana Grota Roweckiego nr 21 i nr 23.

Osiedlowy Dom Kultury BARAK
Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. Stefana Grota Roweckiego 18a

43

ulice: Drewnowska, Mokra od nr 1 do nr 23 - strona nieparzysta, Nawrockiego od nr 21 do końca - strona nieparzysta i od nr 34 do końca - strona parzysta.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika,
ul. Mokra 28/34

44

ulice: Gawrońska, Waltera Janke od nr 45 do końca - obie strony.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika,
ul. Mokra 28/34

45

ulice: Mokra od nr 25 do końca - strona nieparzysta, od nr 30 do końca - strona parzysta, Smugowa.

Przedszkole Miejskie nr 13,
ul. Mokra 19/23

46

ulice: 20 Stycznia od nr 73 do nr 107 - strona nieparzysta, Sienna, Waltera Janke od nr 5 do nr 44 - obie strony.

Przedszkole Miejskie nr 13,
ul. Mokra 19/23

UWAGA! Numery posesji obejmują ich wszystkie oznaczenia literowe, o ile powyższy podział nie stanowi inaczej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »