| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/482/2014 Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalenj masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji pojazdu oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależnosci od roku produkcji pojazdu oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załącznku nr 5 niniejszej uchwały;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokosci określonej w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, w zależności od roku produkcji pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice


dr Arkadiusz Jaksa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/482/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Rok produkcji pojazdu, dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin

Pozostałe

rok produkcji od 2005 r.

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

554,00

666,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1.026,00

1.145,00

powyżej 9 i poniżej 12 ton

1.276,00

1.389,00

rok produkcji do 2004 r. włącznie

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

666,00

733,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1.121,00

1.191,00

powyżej 9 i poniżej 12 ton

1.389,00

1.451,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/482/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.317,00

1.388,00

13

14

1.388,00

1.452,00

14

15

1.452,00

1.525,00

15

-

1.525,00

1.705,00

Trzy osie

12

17

1.452,00

1.583,00

17

19

1.583,00

1.741,00

19

21

1.741,00

1.885,00

21

23

1.885,00

1.957,00

23

25

1.957,00

2.189,00

25

-

2.025,00

2.189,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.957,00

1.957,00

25

27

2.025,00

2.169,00

27

29

2.169,00

2.311,00

29

31

2.311,00

3.138,00

31

-

2.575,00

3.138,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/482/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Rok produkcji pojazdu, dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin

Pozostałe

rok produkcji od 2005 r.

od 3,5 i poniżej 12

1.388,00

1.458,00

rok produkcji do 2004 r. włącznie

od 3,5 i poniżej 12

1.458,00

1.498,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/482/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastwoy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.452,00

1.524,00

18

25

1.525,00

1.565,00

25

31

1.595,00

1.737,00

31

-

1.960,00

2.425,00

Trzy osie

12

40

2.304,00

2.425,00

40

-

2.459,00

3.138,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/482/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Rok produkcji pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin

Pozostałe

rok produkcji od 2005 r.

od 7 i poniżej 12

672,00

809,00

rok produkcji do 2004 r. włącznie

od 7 i poniżej 12

957,00

1.096,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/482/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

886,00

1.171,00

18

25

1.170,00

1.360,00

25

-

1.310,00

1.389,00

Dwie osie

12

28

1.310,00

1.389,00

28

33

1.389,00

1.456,00

33

38

1.456,00

1.794,00

38

-

1.872,00

2.318,00

Trzy osie

12

38

1.456,00

1.524,00

38

-

1.638,00

1.777,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII/482/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Rok produkcji pojazdu, ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin

Pozostałe

rok produkcji od 2005 r.

mniejsze niż 30 miejsc

1.389,00

1.452,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.728,00

1.748,00

rok produkcji do 2004 r. włącznie

mniejsze niż 30 miejsc

1.451,00

1.539,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.977,00

2.105,00


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.U. WE L 368 z 17.12.1992 r.); 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastryktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. WE L 187 z 20.07.1999 r.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »