| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 712-714-66/2014 Komisarza Wyborczego w Sieradzu

z dnia 2 grudnia 2014r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Sieradzkiego

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 6, § 2a, § 4a i art. 387 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Komisarz Wyborczy w Sieradzu postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Sieradzkiego, Rajewskiego Karola wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 3 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Przyczyną wygaśnięcia mandatu jest wybór na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Łódzkiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Sieradzkiego.

§ 3. Zawiadamia się niezwłocznie kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności, o przysługującym mu mandacie oraz o przysługującym mu prawie do zrzeczenia się pierwszeństwa do objęcia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który kolejno uzyskał największa liczbę głosów.

§ 4. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie postanowienia powierza się dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu


Barbara Bojakowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »